top of page

Small Industrial Building Proposal, Ankara / Turkey, 2014

1.edit

Küçük Endüstri Binası Önerisi, Ankara

 

Sincan Küçük sanayi alanında L şeklinde iki yola cephe veren bitişik nizam bir arsada konumlanan proje önerisi, yatırmcısının yatırımdan vazgeçmesi sebebiyle konsept aşamasında kalmıştır.  

Small Industrial Building Proposal, Ankara

 

L shaped projects field is Located in Sincan Small Industrial Zone. As per zoning codes, it has to be adjacent building. Since Investor give up the investment, Project is cancelled in schematic design phase.

bottom of page