top of page

Soran University Faculty of Engineering and Laboratories, Soran / Iraq 2015

faculty of engineering
Laboratories of Engineering
top screen
cam 03
RENDER15

Soran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Laboratuvarları, Soran

 

Soran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Laboratuvarları üniversite kampüsünün ulaşım yolluna paralel olarak konumlanır.

 

Yapının kütle oyunları hem binanın kendi cephe konfigürasyonunu yaratmasını sağlamakta hem de cephelerdeki geri çekilmelerle öğrenciler için teras alanları ve küçük kamusal alanlar oluşturmaktadır.

 

Yapının zemin kat bölümü iki kat yüksekliğinde tutularak öğrenciler büyük bir giriş holüyle yapıya davet edilmektedir. Tüm kampüs yapılarında kullanılan ahşap ve güneş kırıcı paneller burada da belirli oranda kütlenin bir parçası gibi kullanılmıştır. 

 

Soran Universitesi, oldukça derin bir kanyonun yamacında, zor bir topografyada ve hemen her yönden dramatic bir ufka ve manzaraya hakim bir alanda yeni kampus master planını yapmak için Avusturya merkezli Chalabi Architects & Partners’ı görevlendirmiştir. Üniversitenin tasarım süresince ortaya koyduğu ihtiyaç programı sonucunda ortaya çıkan toplam 600.000m2 kapalı inşaat alanına sahip yapılar, 4M Salalı Architects ve rggA işbirliğinde, masterplan aşamasında kabul edilen ilkeler göz önüne alınarak projelendirilmektedir. Şu anda kampus içi yolların inşaatına ve altyapı çalışmalarına başlanmıştır. 

 

Bu kapsamda rggA Mimarlık, Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Laboratuvarları, Fen Bilimleri ve Laboratuvarları, Doğu Kütüphanesi ve 4 adet yurt binasının Mimari Avan, Kesin ve Uygulama Projeleri Aşamalarını gerçekleştirmektedir.

Proje künye

Masterplan: Chalabi Architects 

Mimari tasarım: R.Güneş Gökçek 

Mimari ofis: rggA - 4M Salalı Architects

Proje ekibi: Binnur Aslan, Ph.D Masoumeh Khanzade, Burçin Öğreten, Osman Karaca, Derya Rana Musluk, Yasin Kurmuş, Haktan Aksu, Uğur Durmuş, Mustafa Taşdemir, Osman Kuran, Fatma Sarıbeyoğlu 

Proje tarihi: 2015-2016 

İnşaat alanı: 110.000 m2 

Statik projesi: Konkan Müh. 

Mekanik projesi: Bayhan Mühendislik 

Elektrik projesi: Pro-Dizayn Müh. 

Eğitim danışmanı: Prof. Dr. Ruhi Kaykayoğlu 

Soran University Faculty of Engineering and Laboratories, Soran

 

Soran University Faculty of Engineering and Laboratories are located in parallel to the road of the university campus.

 

The mass play of the building allows the building to create its own façade configuration, as well as the terrace areas and small public spaces for students with retreats on the facades. 

 

The ground floor of the building is designed as double-height and the students are invited to the building with a large entrance hall. The wood and sun-shading panels used in all campus buildings were also used in the same building, acting like as part of the building itself. 

Soran University has appointed Austria-based Chalabi Architects & Partners to make a new campus master plan in a difficult topography and in an area with a dramatic horizon and landscape in almost all directions, by the slope of a very deep canyon. With a total closed construction area of 600.000m2 revealed as a result of the needs program made during the design process by the university, the buildings are projected by the cooperation between 4M Salalı Architects and rggA in accordance with the principles adopted at the stage of master plan. Currently, construction of campus roads and infrastructure works are started.

In this context, rgg Architects carries out the Architecture Preliminary, Final and Application Projects of the Faculty of Law, faculty of Engineering and Laboratories, Physical Science and Sci. Labs, East Library and 4 dormitory buildings.

Project facts

Masterplan: Chalabi Architects 

Architectural design: R.Güneş Gökçek 

Architectural office: rggA - 4M Salalı Architects

Project team: Binnur Aslan, Ph.D Masoumeh Khanzade, Burçin Öğreten, Osman Karaca, Derya Rana Musluk, Yasin Kurmuş, Haktan Aksu, Uğur Durmuş, Mustafa Taşdemir, Osman Kuran, Fatma Sarıbeyoğlu 

Project date: 2015-2016 

Construction area: 110.000 m2 

Structural project: Konkan Müh. 

Mechanical project: Bayhan Mühendislik 

Electricity project: Pro-Dizayn Müh. 

Educational consultant: Prof. Dr. Ruhi Kaykayoğlu 

bottom of page