top of page

Soran University Faculty of Science and Science Labs, Soran / Iraq, 2015

laboratories of science2
Laboratories of Science1
faculty of science
top screen
cam 03
RENDER15

Soran Üniversitesi Fen Bilimleri Binası ve Laboratuvarları, Soran

Soran Üniversitesi Fen Bilimleri Binası ve Laboratuvarları üniversite kampüsünün kıyı yamacında yer alır. Birbirine eklemlenen iki kütleler olarak önerilen laboratuvar binalarında tüm kampüs boyunca kulanılan aynı taş malzeme devam ettirilmiş ve yer yer kullanılan ahşap panellerle cephe hareketi sağlanmıştır.

 

Alt kottan geçişe izin veren laboratuvar binası, öğrencilerin kendilerini kampüse ait hissetmelerini sağlamak ve daha fazla zaman geçirmeleri için yapı peyzaj elemanlarıyla harmanlanarak tasarlanmıştır. 

 

Soran Universitesi, oldukça derin bir kanyonun yamacında, zor bir topografyada ve hemen her yönden dramatic bir ufka ve manzaraya hakim bir alanda yeni kampus master planını yapmak için Avusturya merkezli Chalabi Architects & Partners’ı görevlendirmiştir. Üniversitenin tasarım süresince ortaya koyduğu ihtiyaç programı sonucunda ortaya çıkan toplam 600.000m2 kapalı inşaat alanına sahip yapılar, 4M Salalı Architects ve rggA işbirliğinde, masterplan aşamasında kabul edilen ilkeler göz önüne alınarak projelendirilmektedir. Şu anda kampus içi yolların inşaatına ve altyapı çalışmalarına başlanmıştır. 

 

Bu kapsamda rggA Mimarlık, Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Laboratuvarları, Fen Bilimleri ve Laboratuvarları, Doğu Kütüphanesi ve 4 adet yurt binasının Mimari Avan, Kesin ve Uygulama Projeleri Aşamalarını gerçekleştirmektedir.

Proje künye

Masterplan: Chalabi Architects 

Mimari tasarım: R.Güneş Gökçek 

Mimari ofis: rggA - 4M Salalı Architects

Proje ekibi: Binnur Aslan, Ph.D Masoumeh Khanzade, Burçin Öğreten, Osman Karaca, Derya Rana Musluk, Yasin Kurmuş, Haktan Aksu, Uğur Durmuş, Mustafa Taşdemir, Osman Kuran, Fatma Sarıbeyoğlu 

Proje tarihi: 2015-2016 

İnşaat alanı: 110.000 m2 

Statik projesi: Konkan Müh. 

Mekanik projesi: Bayhan Mühendislik 

Elektrik projesi: Pro-Dizayn Müh. 

Eğitim danışmanı: Prof. Dr. Ruhi Kaykayoğlu 

Soran University Faculty of Science and Science Labs, Soran

 

Soran University Faculty of Science and Science Labs is located on the coastal slope of the University campus. The same stone material used throughout the entire campus was maintained in the laboratory buildings proposed as two masses which were articulated together and the façade movement of the buildings was provided with wooden panels. 

 

The laboratory building, which allows the transition from the lower level, is designed by blending the building with landscape elements so that the students feel themselves belonging to the campus and spend more time.

 

Soran University has appointed Austria-based Chalabi Architects & Partners to make a new campus master plan in a difficult topography and in an area with a dramatic horizon and landscape in almost all directions, by the slope of a very deep canyon. With a total closed construction area of 600.000m2 revealed as a result of the needs program made during the design process by the university, the buildings are projected by the cooperation between 4M Salalı Architects and rggA in accordance with the principles adopted at the stage of master plan. Currently, construction of campus roads and infrastructure works are started.

In this context, rgg Architects carries out the Architecture Preliminary, Final and Application Projects of the Faculty of Law, faculty of Engineering and Laboratories, Physical Science and Sci. Labs, East Library and 4 dormitory buildings.

Project facts

Masterplan: Chalabi Architects 

Architectural design: R.Güneş Gökçek 

Architectural office: rggA - 4M Salalı Architects

Project team: Binnur Aslan, Ph.D Masoumeh Khanzade, Burçin Öğreten, Osman Karaca, Derya Rana Musluk, Yasin Kurmuş, Haktan Aksu, Uğur Durmuş, Mustafa Taşdemir, Osman Kuran, Fatma Sarıbeyoğlu 

Project date: 2015-2016 

Construction area: 110.000 m2 

Structural project: Konkan Müh. 

Mechanical project: Bayhan Mühendislik 

Electricity project: Pro-Dizayn Müh. 

Educational consultant: Prof. Dr. Ruhi Kaykayoğlu 

bottom of page