top of page

Soran University Law and Politics Department Building, Soran / Iraq, 2015

faculty of law and politics 1
faculty of law and politics 2
faculty of law and politics 3
top screen
cam 03
RENDER15

Soran Üniversitesi Hukuk ve Siyaset Bölümü Binası, Soran

 

Soran Üniversitesi Hukuk ve Siyaset Bölümü Binası soran üniversitesi kampüsü Chalabi Architects tasafından tasarlanan masterplanında yer almaktadır. 

 

Binanın, kampüsteki diğer yapılar gibi bütüncül bir etkiye sahip olması ve aynı malzeme bileşenleriyle olabildiğince geçirgen ve mütevazi bir yapı diliyle tasarlanması rggA’nın önemli tasarım prensiplerinden biri olmuştur. 

 

Soran Universitesi, oldukça derin bir kanyonun yamacında, zor bir topografyada ve hemen her yönden dramatic bir ufka ve manzaraya hakim bir alanda yeni kampus master planını yapmak için Avusturya merkezli Chalabi Architects & Partners’ı görevlendirmiştir. Üniversitenin tasarım süresince ortaya koyduğu ihtiyaç programı sonucunda ortaya çıkan toplam 600.000m2 kapalı inşaat alanına sahip yapılar, 4M Salalı Architects ve rggA işbirliğinde, masterplan aşamasında kabul edilen ilkeler göz önüne alınarak projelendirilmektedir. Şu anda kampus içi yolların inşaatına ve altyapı çalışmalarına başlanmıştır. 

 

Bu kapsamda rggA Mimarlık, Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Laboratuvarları, Fen Bilimleri ve Laboratuvarları, Doğu Kütüphanesi ve 4 adet yurt binasının Mimari Avan, Kesin ve Uygulama Projeleri Aşamalarını gerçekleştirmektedir.

Proje künye

Masterplan: Chalabi Architects 

Mimari tasarım: R.Güneş Gökçek 

Mimari ofis: rggA - 4M Salalı Architects

Proje ekibi: Binnur Aslan, Ph.D Masoumeh Khanzade, Burçin Öğreten, Osman Karaca, Derya Rana Musluk, Yasin Kurmuş, Haktan Aksu, Uğur Durmuş, Mustafa Taşdemir, Osman Kuran, Fatma Sarıbeyoğlu 

Proje tarihi: 2015-2016 

İnşaat alanı: 110.000 m2 

Statik projesi: Konkan Müh. 

Mekanik projesi: Bayhan Mühendislik 

Elektrik projesi: Pro-Dizayn Müh. 

Eğitim danışmanı: Prof. Dr. Ruhi Kaykayoğlu 

Soran University Law and Politics Department Building, Soran

 

Soran University is located in the masterplan designed by Chalabi Architects.

 

The building is designed to have a holistic effect like the other structures on the campus and it is designed as permeable and modest  as possible by using the same material components, which has been one of the important design principles of rggA.

 

Soran University has appointed Austria-based Chalabi Architects & Partners to make a new campus master plan in a difficult topography and in an area with a dramatic horizon and landscape in almost all directions, by the slope of a very deep canyon. With a total closed construction area of 600.000m2 revealed as a result of the needs program made during the design process by the university, the buildings are projected by the cooperation between 4M Salalı Architects and rggA in accordance with the principles adopted at the stage of master plan. Currently, construction of campus roads and infrastructure works are started.

In this context, rgg Architects carries out the Architecture Preliminary, Final and Application Projects of the Faculty of Law, faculty of Engineering and Laboratories, Physical Science and Sci. Labs, East Library and 4 dormitory buildings.

Project facts

Masterplan: Chalabi Architects 

Architectural design: R.Güneş Gökçek 

Architectural office: rggA - 4M Salalı Architects

Project team: Binnur Aslan, Ph.D Masoumeh Khanzade, Burçin Öğreten, Osman Karaca, Derya Rana Musluk, Yasin Kurmuş, Haktan Aksu, Uğur Durmuş, Mustafa Taşdemir, Osman Kuran, Fatma Sarıbeyoğlu 

Project date: 2015-2016 

Construction area: 110.000 m2 

Structural project: Konkan Müh. 

Mechanical project: Bayhan Mühendislik 

Electricity project: Pro-Dizayn Müh. 

Educational consultant: Prof. Dr. Ruhi Kaykayoğlu 

bottom of page