top of page

Tikrit University, Tikrit / Iraq, 2012

headimage
3
1
4
2
5
plan1_büyüme alanı

Tikrit Üniversitesi, Tikrit

 

İklim verilerine uygun olarak ana arkad ile korunmuş yapay gölet çevresi deck alanı altına takılmış fakülte yapıları, rektörlük, yemekhane ve kültür merkezi yapılarından oluşmaktadır. Cephe elemanı olarak yerel kullanımında çok yaygın olan tuğla ve prekast beton elemanlar öngörülmüştür.

 

Proje künye

Mimari konsept proje: R.Güneş Gökçek

Mimari ofis: YPM

Proje ekibi: Evrim Özlem Kale, Yusuf Molla, Bora Yıldırım, Birkan Sevinç

Proje yılı: 2012

Arsa alanı: 7.962 m2

İnşaat alanı: 8.790 m2

Tikrit University, Tikrit

Faculty buildings, rectorate building, cafeteria, cultural center building are organized between the main arcade and deck area around the preserved artificial pond according to the climate conditions. Brick, as the commonly used local material and precast concrete elements are anticipated as façade materials.

Project facts

 

Architectural concept project: R.Güneş Gökçek

Architectural office: YPM

Project team: Evrim Özlem Kale, Yusuf Molla,
Bora Yıldırım, Birkan Sevinç

Project year: 2012

Land area: 7.962 m2

Construction area: 8.790 m2

bottom of page