top of page

Viceroy Hotel, Bodrum / Turkey, 2013

headimage
3
2
1

Viceroy Hotel, Gümüşlük, Bodrum

 

Proje alanı, Bodrum’un Gümüşlük Bölgesi’nde yer almaktadır. Dik eğimlere sahip alan denize yaklaşırken düzleşmektedir. Yamaç üzerinde ana kütlesi ile girişini alan otel yapısı kademelere oturan condominumlar olarak çözümlenmiştir. Restoran, bar, spa, fitness gibi kullanımlar doğal topografya içinde farklı kütleler olarak ele alınmıştır. Basit ve elegant bir tarz ile projelendirilen kütleler ve bu kütleler arasında yaratılan tematik alanlar bir süreklilik içinde denize ulaşır. Bu yönüyle bir tür beach club olarak şekillenen otel yapısı alan içinde mevcut bulunan ve ko- runan zeytin ağaçları arasına gizlenmiştir. Kaba yapı aşamasına kadar yapılan proje yatırımcısı tarafından beklemeye alınmıştır.

 

Proje künye

Mimari tasarım: R.Güneş Gökçek

Mimari ofis: YPM

Proje ekibi: Hüma Tülce, Ebru Sinan, Ertuğan Genel, Zafer Parlak, Emre Şahin, Mustafa Taşdemir

İş veren: Zafer İnşaat

Proje tarihi: 2011-2013

Statü: İnşaat halinde

Beklenen inşaat tamamlanma tarihi: 2016 

Arsa alanı: 50.000 m2

İnşaat alanı: 11.000 m2

Statik projesi: Övünç Tezer, Dr. Ali Ruzi Özuygur

Elektrik projesi: Emre Taçyıldız

Mekanik projesi: Kutay Uçgunoğlu

Peyzaj mimarı: Belemir Dalokay

İç mimari: Çağlayan Tugal

Viceroy Otel, Gümüşlük, Bodrum

The project area is located in Gümüşlük, Bodrum. With steep slopes, the land gets flattened when approaching the sea. The hotel building, whose main body and entrance are situated on a hillside, is analyzed as condominiums resting on stages. Functions such as restaurant, bar, spa, fitness are considered in various bodies within the natural topography. Bodies designed with a simple and elegant style, and thematic areas created between these bodies reach the sea in a continuum. Shaped as a kind of beach club with this aspect, the hotel building is hidden among olive trees subsisting in the natural plant cover of the area. Completed up to the rough construction stage, the project has been put on hold by the investors.

Project facts

 

Architectural design: R.Güneş Gökçek

Architectural office: YPM

Project team: Hüma Tülce, Ebru Sinan, Ertuğan Genel, Zafer Parlak, Emre Şahin, Mustafa Taşdemir

Client: Zafer İnşaat

Project date: 2011-2013

Status: Under construction

Expected construction date: 2016 

Land area: 50.000 m2

Construction area: 11.000 m2

Structural project: Övünç Tezer, Dr. Ali Ruzi Özuygur

Electrical project: Emre Taçyıldız

Mechanical project: Kutay Uçgunoğlu

Landscape architect: Belemir Dalokay

Interior designer: Çağlayan Tugal

bottom of page