top of page

Yorum Istanbul Residence, Istanbul / Turkey, 2010

1
3
2

Yorum Istanbul Konutları, Istanbul

 

Yorum İstanbul Evleri, İstanbul’un Bayrampaşa böl- gesinde yer almaktadır. Çevre verilerin de etkisiyle bir iç avlu oluşturacak şekilde birbirine dönen ve arsa çevresini tutan bir yerleşim tercih edilmiştir. Farklı yükseklikteki bloklar ile dinamik bir silüet etkisi hedeflenmiştir. Konsept proje çalışmaları Bünyamin Derman tarafından yapılan projenin Avan, Kesin ve Uygulama projeleri hazırlanmıştır.

 

Proje künye

Konsept tasarımı: Bünyamin Derman, DB Architects

Yerel mimar: R.Güneş Gökçek

Mimari ofis: YPM 

Sağlanan hizmetler: SD, DD, CD safhaları 

Proje ekibi: Tuba Büyükakıllı, Işıl Yüksel, Nurçin Uçarkuş 

Proje tarihi: 2010 

Arsa alanı: 21.000 m2 

İnşaat alanı: 75.000m2 

Statik projesi: Gökhan Tunç 

Mekanik projesi: Gökhan Bulut

Elektrik projesi: Dilek Akmeşe 

Yorum Istanbul Residence, Istanbul

 

Yorum Istanbul Houses is located in Istanbul’s Bayrampasa district. As a result of the input coming from the site and its surroundings, the approach was to create an inner courtyard by turning the masses towards each other to the extends of site’s outer boundaries. With different heights of the masses, a dynamic silhouette is created. Concept Design studies are done by Bünyamin Derman and Schematic Design, Design Development and Construction Documentation phases of the project are prepared.

Project facts

Conceptual design: Bünyamin Derman, DB Architects

Architect of record: R.Güneş Gökçek

Architectural office: YPM 

Services provided: SD, DD, CD Phases 

Project team: Tuba Büyükakıllı, Işıl Yüksel, Nurçin Uçarkuş 

Project date: 2010 

Land area: 21.000 m2 

Construction area: 75.000m2 

Structural project: Gökhan Tunç 

Mechanical project: Gökhan Bulut

Electrical project: Dilek Akmeşe 

bottom of page