top of page
cam view_View02.jpg

Evka-3 Sosyal Merkez ve Aktarma İstasyonu Mimari Proje Yarışması
İzmir, Türkiye, 2017

Evka-3 Sosyal Merkez ve Aktarma İstasyonu Mimari Proje Yarışması 2017 yılında İzmir’in Bornova ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından açıldı. Yarışma, Erzene Mahallesi sınırları içinde Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılmış alanda zaman içinde oluşacak esnek kullanımlara ve gereksinimlere izin veren, çevreye duyarlı bir "Sosyal Merkez ve Aktarma İstasyonu" tasarımını elde etmeyi amaçlamıştır. Proje alanı Manisa-İstanbul yönündeki İzmir metro ağının Bornova yönündeki son istasyon noktasıdır. Çevresindeki konut dokusuyla birlikte oldukça kapalı bir bölge olarak tariflenen proje alanı, etrafındaki Ege Üniversitesi Kampüsü ile ilişki kuramamakta ve zengin, sosyal ve erişebilir bir transit ağı oluşturamamaktadır. Proje alanında bulunan Evka3 Metro İstasyonu ve ESHOT'un işlettiği otobüs durağı ve alanda bulunan açık otopark ilişkisinin karmaşası ve işlevsizliği gözlemlenmiş ve kentsel bir dağıtma noktası olarak yeniden tasarlanması planlanmıştır. 

Ekran görüntüsü 2024-02-12 172511.png

Buradan yola çıkarak, rggA Mimarlık’ın proje alanı ile ilgili ilk durum tespiti, proje alanına ulaşımı engelleyen pek çok fiziksel altyapı müdahalelerinin ve ara bölücülerin olduğudur. Öncelikle, İstanbul Yolu’nun ilçeyi ikiye böldüğü gözlemlenmiştir. Proje alanının hemen yakınında bulunan İstanbul yoluna paralel uzanan park alanı ile ilişki kuramadığı ve önemli bir ana sirkülasyon aksı olarak görülen ve Güney yönünde yer alan Ege Üniversitesi kampüsü tarafındaki bisiklet-yaya ulaşımının proje alanı ile bağlantısının olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, proje alanında bulunan metro istasyonu binasının bütüncül bir yapı blok’u olarak tasarlanmadığı ve içerdiği teknik ve altyapısal giriş-çıkışı belirleyen ulaşım çözümlerinin olabildiğince rastlantısal olarak çözümlendiği belirlenmiştir. Bu doğrultuda, mevcutta sistemik olarak hareket etmeyen işlevsel bloklar proje alanında yeterince konforsuz ve amaçsız boşluklar üreterek mevcut kent hayatıyla ilişki kuramadığı görülmüştür. 

rggA Mimarlık’ın proje alanı için önerisi, İstanbul Yolu’nun ilçeyi ikiye bölen etkisini azaltmak için çeşitli yeşil koridorların oluşturulmasıyla başlar. Bu yeşil alan koridorları aynı zamanda hem görsel hem de işlevsel olarak kentin birbirinden bağımsız noktalarını proje alanına bağlamayı hedeflemektedir. Önerilen yeşil alan koridorlarından bir tanesi proje arsasını yolun diğer tarafına bağlayan Botanik Köprüsü olarak tasarlanmıştır. Projedeki yeşil alan koridorları hem yeni bir mimari mega strüktür olarak kendilerini gösterecek hem de yaya sirkülasyonu, flora ve fauna için de yeni bir mekan oluşturacaklardır. Proje önerilen parçacıklı ancak bir o kadar da kentin içine geçen şemasıyla 6 ana fonksiyonu içerir: Transfer Merkezi, Çarşı, Kültür Merkezi, Eğitim Merkezi, Destek Alanları ve Botanik Köprüsü. Bu fonksiyonlar arası önerilen dolaşım şemaları her biri başka bir işlevle karşılaşacak şekilde kurgulanmış ve birbiri içine akan, geçirgen mekanlar olarak tasarlanmıştır. 

rggA Mimarlık’ın proje alanı için önerisi, İstanbul Yolu’nun ilçeyi ikiye bölen etkisini azaltmak için çeşitli yeşil koridorların oluşturulmasıyla başlar. Bu yeşil alan koridorları aynı zamanda hem görsel hem de işlevsel olarak kentin birbirinden bağımsız noktalarını proje alanına bağlamayı hedeflemektedir. Önerilen yeşil alan koridorlarından bir tanesi proje arsasını yolun diğer tarafına bağlayan Botanik Köprüsü olarak tasarlanmıştır. Projedeki yeşil alan koridorları hem yeni bir mimari mega strüktür olarak kendilerini gösterecek hem de yaya sirkülasyonu, flora ve fauna için de yeni bir mekan oluşturacaklardır. Proje önerilen parçacıklı ancak bir o kadar da kentin içine geçen şemasıyla 6 ana fonksiyonu içerir: Transfer Merkezi, Çarşı, Kültür Merkezi, Eğitim Merkezi, Destek Alanları ve Botanik Köprüsü. Bu fonksiyonlar arası önerilen dolaşım şemaları her biri başka bir işlevle karşılaşacak şekilde kurgulanmış ve birbiri içine akan, geçirgen mekanlar olarak tasarlanmıştır. 

Proje künye

 

Yarışma adı: Evka-3 Sosyal Merkez ve Aktarma İstayonu Mimari Proje Yarışması

Yer: Bornova, İzmir, Türkiye

Tarih: 2017

Arsa alanı: 21,108m2 

Tasarım: R.Güneş Gökçek

Ekran görüntüsü 2024-02-12 172500.png

Proje Galerisi

bottom of page