top of page
c_17 - Foto.jpg

Kadraj Çayyolu
Ankara, 2023

Kadraj Çayyolu is a housing project consisting of 24 villas, situated in an area primarily occupied by detached residences. Designed as a villa complex to maintain the integrity of the region.The project takes advantage of its sloped topography; some of the villas are equipped with basement floors, allowing for entrances at the same level to enhance interaction among residents and strengthen neighborly relationships.


Kadraj Çayyolu, 24 adet villa bulunan bir konut projesidir. Çoğunlukla müstakil konutların bulunduğu bir bölgede yer almaktadır. Bölgenin bütünlüğünü bozmamak adına villa sitesi olarak tasarlanmıştır.Projenin eğimli bir topoğrafyada konumlanması avantaja çevirilmiş; projede bulunan bazı villalara bodrum katı kazandırılmış ve bu kazandırılan bodrumlar sayesinde bina girişleri aynı kottan yapılarak site sakinlerinin etkileşimlerini arttırmak ve komşuluk ilişkilerini güçlendirmek amaçlanmıştır.

c_5 - Foto.jpg

Additionally, villa gardens are positioned on reverse facades, creating private, secluded areas for the residents. In row villas located along the street, basement floors created using the slope allow for two floors facing the road. The relationship between the kitchen and garden is prioritized in all 24 villas, and the layouts are designed accordingly.

Bunun yanında, villa bahçeleri de ters cephelere konumlandırılmıştır. Bu sayede sakinlere özel, izole alanlar yaratılmıştır. Cadde üzerine konumlandırılan sıra villalarda eğimden yararlanarak oluşturulan bodrum katlar, yapıların cadde cephesinden faydalanan iki katının olmasına olanak sağlamıştır. 24 villanın tamamında mutfak ve bahçe ilişkisi ön planda tutulmuş ve yapıların planları buna göre tasarlanmıştır.

The project stands out with the use of natural materials on its façade. Modern villas have been designed with convertible materials and an eco-friendly approach. It is a delightful project where residents can experience both secluded living within the city and prioritize neighborly relationships.

Proje cephesinde doğal malzeme kullanımı ile dikkat çekmektedir. Dönüştürülebilir malzeme kullanımı ve çevreci yaklaşımı ile öne çıkan modern villalar tasarlanmıştır. Site sakinlerinin , hem şehrin içinde izole olan müstakil yaşamı deneyimleyebilecekleri hem de komşuluk ilişkilerini ön planda tutabilecekleri keyifli bir proje olmuştur.
c_20 - Foto.jpg

Proje künye

 

Mimari tasarım: R. Güneş Gökçek

Mimari ofis: rggA 

Proje ekibi: Mustafa Taşdemir, Mehmet Özen , Çiçek Su Yavuz , Kerem Can Karabulut

İş veren: Çiftçioğlu İnş.

Proje tarihi: 2023

Arsa alanı: 9.153m2

İnşaat alanı: 5.848m2

Statik projesi:Halil Tezel 

Elektrik projesi: Halil Tezel

Mekanik projesi: Halil Tezel

Model: Çiçek Su Yavuz

Project fact

 

Architectural design: R. Güneş Gökçek

Architectural office: rggA

Project team: Mustafa Taşdemir, Mehmet Özen, Çiçek Su Yavuz , Kerem Can Karabulut

Employer: Çiftçioğlu İnş.

Project date: 2023

Land area: 9.153m2

Construction area: 5.848m2

Static project:Halil Tezel

Electrical project: Halil Tezel

Mechanical project: Halil Tezel

Model: Çiçek Su yavuz

Project Gallery

bottom of page