top of page

Karaköy Novotel, Istanbul / Turkey, 2014

Novotel Istanbul Bosphorus Hotel View Ni

Karaköy Novotel, Karaköy, Istanbul

 

Otel’in planlanmasındaki 2 temel yaklaşıma, iç sokağa ve avluya dikkat çekiyor. Bitişik yapı nizamına sahip parsel’de tasarlanan Novotel’in içinde oluşturulan iç sokağın, Rıhtım Caddesi ve Galata Mumhane Caddesini bir birine bağladığını, bu bağlantının bir yönüyle kentliye verilmiş bir hediye, diğer yönüyle otel’in zemin kat ticari fonksiyonlarını canlandıran bir unsur olarak değerlendirilebileceğini, zemin katın üstünde oluşturulan iç avlunun ise yeşil çatı sistemiyle çözüldüğünü böylece oluşabilecek kentsel ısı adalarının etkisinin azaltılmaya çalışıldığını belirten R. Güneş Gökçek; cephe dilinin ise bölgede yer alan dolu-boş oranlarını koruyarak, çağdaş ve yeni bir dil ile ele almaya çalıştıklarını belirtiyor.

 

* Proje açıklama metni Strategy Dergisi- Ocak/Mart 2014 Sayısı Ali Diker’in - Karaköy’ün Doğuşu yazısından alıntılanmıştır.

 

Proje künye

Mimari tasarım: R.Güneş Gökçek

Mimari ofis: YPM

Proje ekibi: Tuba Büyükakıllı, Gökçen Bozdağ, Ebru Sinan, Bora Yıldırım, Birkan Sevinç, Zafer Parlak, Emre Şahin, Mustafa Taşdemir

Proje tarihi: 2011

İnşaat tamamlanma tarihi: 2014

Arsa alanı: 3.075 m2

İnşaat alanı: 21.100 m2

Statik projesi: Dr. Gökhan Tunç, Dr. Ali Ruzi Özuygur YPT

Elektrik projesi: Dilek Akmeşe

Mekanik projesi: Gökhan Bulut

Peyzaj projesi: Erkan Erdoğan

Akustik danışmanı: Duyal Karagözoğlu

Yangın projesi danışmanı: Prof. Dr. Aburrahman Kılıç, Dr. Kazım Beceren

Karaköy Novotel, Karaköy, Istanbul

Draws attention to the 2 basic approaches in planning of the hotel, and internal street and courtyard. Stating that the street created in Novotel designed in the plot with contiguous building connect Rıhtım Road and Galata Mumhane, and this connection is a gift given to citizens, in a way, and can also be considered as a factor enhancing the commercial functions of the hotel on the ground floor, and that the interior courtyard that was created on the ground floor was solved by a green roof system so that the impact of urban heat islands can be reduced, R.Güneş Gökçek said that they were trying to interpret the facade language with a new and contemporary language while maintaining the full-empty rates in the region.

 

*Project description text - Strategy Magazine- Quoted from Birth of Karaköy written by Ali Diker, published on the issue of January/March 2014.

Project facts

 

Architectural design: R.Güneş Gökçek

Architectural office: YPM

Project team: Tuba Büyükakıllı, Gökçen Bozdağ, Ebru Sinan, Bora Yıldırım, Birkan Sevinç, Zafer Parlak, Emre Şahin, Mustafa Taşdemir

Project date: 2011

Construction completion date: 2014

Land area: 3.075 m2

Construction area: 21.100 m2

Structural project: Dr. Gökhan Tunç, Dr. Ali Ruzi Özuygur YPT

Electrical project: Dilek Akmeşe

Mechanical project: Gökhan Bulut

Landscape architect: Erkan Erdoğan

Acoustic consultant: Duyal Karagözoğlu

Fire consultant: Prof. Dr. Aburrahman Kılıç, Dr. Kazım Beceren

bottom of page