top of page

Servislerimiz

Tasarım ve Ön Proje Aşaması

Hazırlık ve Ön Etüt Çalışmaları
Yapı Programının Belirlenmesi
Proje Bütçesinin Belirlenmesi
Müh. Tasarım Kriterleri
Fikir Projesi ve Raporu

Uygulama Projesi Dökümanları

Uygulama Projeleri
Teknik Şartnameler
Metraj Listeleri ve Keşif

Proje Süreçleri Yönetimi

Altyapı Projeleri
Zemin Mühendisliği Projeleri
Statik Projeler
Mekanik ve Elektrik Projeleri
Zayıf Akım ve Otomasyon Projeleri
Peyzaj Mimarisi Projeleri
Yangın Danışmanlığı, Projeler ve Raporu
Aydınlatma Danışmanlığı
Akustik Danışmanlığı
Rüzgar Testleri ve Simülasyonları
Pazarlama ve Satış Danışmanlığı
Satış Dokümanları
Mimari Maket - Satış Maketleri
3d Modeller ve Animasyon

İhale Aşaması

İhale yönteminin belirlenmesi
İhale dosyasının hazırlanması
İhale sürecinin yönetilmesi
Sürecin ve sonucun raporlanması

Yapım Aşaması

Mesleki Kontrollük
Kalite Kontrol Yönetimi
Yapıldı Projelerinin Hazırlanması

Danışmanlık

Türkiye’de proje yapan yabancı gruplar için
Yerel Mevzuat, Standartlar, İnşaat Teknikleri
ve gerekli yasal izinler için danışmanlık hizmetleri
verilmektedir.


Otel Projeleri Danışmanlığı

bottom of page