top of page

Hizmetlerimiz

 

Tasarım ve Ön Proje Aşaması
Hazırlık ve Ön Etüt Çalışmaları
Yapı Programının Belirlenmesi
Proje Bütçesinin Belirlenmesi
Müh. Tasarım Kriterleri
Fikir Projesi ve Raporu


Kesin Proje


Uygulama Projesi Dökümanları
Uygulama Projeleri
Teknik Şartnameler
Metraj Listeleri ve Keşif


Proje Süreçleri Yönetimi
Altyapı Projeleri
Zemin Mühendisliği Projeleri
Statik Projeler
Mekanik ve Elektrik Projeleri
Zayıf Akım ve Otomasyon Projeleri
Peyzaj Mimarisi Projeleri
Yangın Danışmanlığı, Projeler ve Raporu
Aydınlatma Danışmanlığı
Akustik Danışmanlığı
Rüzgar Testleri ve Simülasyonları
Pazarlama ve Satış Danışmanlığı
Satış Dokümanları
Mimari Maket - Satış Maketleri
3d Modeller ve Animasyon


İhale Aşaması
İhale yönteminin belirlenmesi
İhale dosyasının hazırlanması
İhale sürecinin yönetilmesi
Sürecin ve sonucun raporlanması


Yapım Aşaması
Mesleki Kontrollük
Kalite Kontrol Yönetimi
Yapıldı Projelerinin Hazırlanması


Danışmanlık
Türkiye’de proje yapan yabancı gruplar için
Yerel Mevzuat, Standartlar, İnşaat Teknikleri
ve gerekli yasal izinler için danışmanlık hizmetleri
verilmektedir.


Otel Projeleri Danışmanlığı

 

Services

 

Schematic Design Phase Services
Preperation and Preliminary Studies
Determining Building Programme
Determining Cost
Design Criteria Report
Schematic Design and Its Report


Design Development Phase Services


Construction Document Phase Services
Construction Projects
Specifications
Bill of Quantities


Project Phase Consultant Administration
Infrastructure Projects
Geotechnical Projects
Structural Projects
Mechanical and Electrical Projects (MEP)
Low Current
Landscape Projects
Fire Consultancy, Fire Projects and Reports
Lighting Design Consultancy
Acoustic Consultancy
Wind Test and Simulations
Marketing and Sales Consultancy
Sales Documents
Architectural Models – Advertisement Models
3D Models and Animations


Bid Or Negotiation Phase Services
Determining Bid Methodology
Bid Documents
Bid Stage Administration
Reporting Stage and Results


Construction Phase Services
Construction Administration
Quality Administration
As-built Projects


Consultancy Services
Local Architect Consultancy regarding the local codes,
standards, construction technics, permits, Architect of Record Services.

 


Hotel Projects Consultancy

 

 

bottom of page