top of page
rggAheadimage.jpg

Lüleburgaz Kore Savaşı Anıtı ve Ziyaretçi Merkezi
Lüleburgaz / Türkiye , 2019

Lüleburgaz Kore Anıtı ve Ziyaretçi Merkezi projesi 2019 yılında Lüleburgaz Belediyesi'nin açtığı mimari yarışma projesi kapsamında önerildi. 

1.jpg

Yarışma, mevcut imar planlarına uygun olarak, kent merkezi ile ilişkileri kurulmuş, kentin kimliğine katkı sağlayacak tasarımları yansıtan, kentsel yaşam kalitesine katkı sağlayan, çevre tasarımları ile desteklenmiş açık ve yeşil alanları insan-doğa ilişkilerini ön plana çıkaran, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ile tüm Mühendislik alanlarında çağdaş ve ekonomik çözümler öneren, güzel sanatları teşvik eden ve özgün öneriler geliştiren fikirlerin elde edilmesi projeleri davet etmiştir. 

rggA'nın proje önerisi, mevcut peyzaj alanı ile yorumlanan parçacıklı mimari dili, salt topoğrafik tektoniği projenin kentsel dokusuna zarar vermeyen ve bütüncül bir yaklaşımla geliştirildi. Yer yer kırılan, yeşil bir doku kabuğu altında gizlenilen ve belirli noktalardan kente akan program birimleri ve ulaşım şeması, proje alanının kent ile ilişkisini güçlendirmek üzerine kuruldu. 

Yapı programı, alanın gündelik hayatta daha sık kullanımını destekleyecek işlevler eklenerek zenginleştirilmiştir. Programda önerilen ek işlevlerler şunlardır: Puson iskelesi, kürek takım kulübü, satranç kulübü, ortak akıl platformu.

 

Yapı programının örgütlenmesi ile ilgili alt işlevler ise sükunet parkı, siperler, barış yolu, saygı duvarı, barış meydanı (anma ve tören alanı), barış feneri (anıt), kapalı etkinlik mekanı ve sergi alanı, idare, şeref salonu, kütüphane, çay kahve salonu ve otopark olarak tasarlanmıştır. 

Proje ile detaylı bilgiye Yarışma Mimari Rapor'undan erişilebilir. 

Proje künye

 

Proje adı: Lüleburgaz Kore Anıtı ve Ziyaretçi Merkezi Mimari Yarışma Projesi

Mimar: rggA Mimarlık

Yer: Lüleburgaz, Turkiye

İş veren: Lüleburgaz Belediyesi

Tasarım tarihi: 2019

Görseller: rggA

Proje Ekibi

 

R. Güneç Gökçek, Ekip Temsilcisi, Mimar 

Jihat Bozarslan, Mimar 

Belemir Dalokay, Peyzaj Mimarı 

Tuğrul Hocaoğlu, Peyzaj Mimarı 

 

Danışmanlar: Gökhan Tunç, İnşaat Mühendisi, Statik 

 

Yardımcılar

 

Ahmet Çağlar, Mimar 

Simgecan Çetinkaya, Mimar 

Ozan Burak Güzey, Görselleştirme Uzmanı 

Simtaç Hocaoğlu, Peyzaj Mimarı 

Proje Galerisi

bottom of page