top of page

-Bachelor's Degree in Archıtecture

-Min 5 years experience as a lead architect.

-Exceptional skills in REVIT and BIM

-Work collaboratively in a cross-discipline environment to produce integrated project documents.

Candidates who are interested in applying can send their Portfolio(Max 10mb) and CV via e-mail

-Mimarlık alanında lisans mezunu

-En az 5 yıl baş mimar tecrübesine sahip

-REVIT ve BIM'de gelişmiş becerileri olan

-Entegre proje belgeleri üretebilmek için disiplinler arası bir ortamda işbirliği içinde çalışabilen.

Başvurmak isteyen adaylar Portföylerini (Max 10mb) ve CV'lerini e-posta yoluyla gönderebilirler.

bottom of page