top of page

Office, Residence, Shopping Mall, Ankara / Turkey, 2012

Ofis, Konut, Alışveriş Merkezi, Ankara

 

Yapılaşma alanı Ankara’nın yeni ticari merkezi olarak nitelenebilecek bir bölge de yer almaktadır. Ankara’nın iş merkezleri ile gelişen ve batısındaki lüks konut alanları ile şehir merkezi arasındaki bağlantıyı sağlayan Eskişehir yolu aksına bağlanan Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nin sağında ve solunda yer alan yapı adaları bölgenin konut ve ticaret yerleşimlerinin kesişim noktası olarak düşünülebilir.

Muhsin Yazıcıoğlu caddesi son yıllarda açılan kafe, restoran gibi kullanımlarla yaya trafiğinin de yoğunlaştığı 24 saat yaşayan bir cadde halini almıştır. Proje yaklaşımı bölgenin de ihtiyacını karşılayacak şekilde yürünebilir şehir, kent parkı, kent meydanı gibi kavramları temel teşkil edecek şekilde oluşturulmuştur. Birbirini takip eden ve adaları birleştiren yaya aksları ile kentliyi içine çeken, farklı avlu konseptleri ile tematik kent meydanları oluşturmayı hedefleyen projede biri ofis diğer konut olmak üzere iki yüksek blok yer almaktadır.

Proje künye

Mimari tasarım: R.Güneş Gökçek

Mimari ofis: YPM 

Proje ekibi: Mustafa Karakaya, Serkan Kocabay, Ömer Akmil, Sencer Işılak, Bora Yıldırım, Zafer Parlak, Esra Duman 

Proje tarihi: 2012 

Arsa alanı: 53.957 m2 

İnşaat alanı: 221.418 m2 

Office, Residence, Shopping Mall, Ankara

 

The settlement area is located on a region that can be described as the new trade center of Ankara. Situated on both right and left sides of the Muhsin Yazıcıoğlu Street connected to the axis of the Eskişehir Road which interconnects the emergent luxury housing areas and trade centers with the city center, the building blocks can be considered as the junction point of both residential and commercial buildings. Thanks to the recently opened cafes, restaurants etc.

The Muhsin Yazıcıoğlu Street has turned into a lively street with heavy pedestrian traffic. Taking into account the requirements of the region, the project approach has been determined in a way to create such concepts as walkable city, urban park, town square etc. Aiming to create thematic town squares through consecutive pedestrian axes that connect the blocks and through the use of different courtyard concepts that could attract people, the project incorporates two high-rise buildings, one for office and one for residential use.

Project facts

Architectural design: R.Güneş Gökçek

Architectural office: YPM 

Project team: Mustafa Karakaya, Serkan Kocabay, Ömer Akmil, Sencer Işılak, Bora Yıldırım, Zafer Parlak, Esra Duman 

Project date: 2012 

Land area: 53.957 m2 

Construction area: 221.418 m2 

bottom of page