top of page
Ekran görüntüsü 2023-11-20 152114.png

ThermaCity Residences
Afyonkarahisar / Türkiye,  2018

ThermaCity Konutları Afyon’un Demirçevre Köyü sırtlarında yer alan Afyon’un ilk büyük ölçekli ve çoklu-kullanımlı konut projesi olarak tasarlanmaktadır. Afyon’un tarihsel, kültürel ve yerel ekonomik değerlerinin sürdürülebilirliğini merkeze alan ThermaCity Konutları, önerdiği zengin iç ve dış mekan kullanımları, farklı niteliklerdeki kamusal alanları ve sosyal tesislerinde önerdiği “termal su” kullanımıyla bölgenin yerel değerlerine katkıda bulunan bölgenin ilk büyük ölçekli projesi olacaktır. 

Ekran görüntüsü 2023-12-01 113510.png

Bölgede önerdiği zengin programıyla kent için bir katalizör gibi çalışması öngörülen proje, toplamda 5 yüksek blok ve 56 villada çözülen konut programı ile çoklu ve farklı ölçeklerde tasarlanan kamusal alanlarla desteklenir. rggA’nın tasarım prensibi ve mimari dili arazideki keskin eğim ve doğal iklimlendirme koşullarını baz alarak iki önemli prensibe dayanır: alçak ve yüksek katlı konut blokları arasındaki süreklilik ve sosyal alanların akıcı bir şema ile birbirlerine bağlanması. Arazinin göreceli olarak daha düz kısmına 5 yüksek blok yerleştirilmiş ve bu bloklar olabildiğince birbirine yaklaştırılarak aralarındaki kamusal alanlar ve yeşil alanlar için yeterli büyüklükler önerilerek, tanımlı, akışkan ve ölçekleri dengelenmiş, komşuluk ilişkilerini güçlendiren boşluklarla desteklenmiştir. 

Önerilen 56 villa ise parselin daha az eğimli kısmına yerleştirilerek, aralarında tariflenen ara yollar ile kendi dolaşım aksları belirlenmiş ve yan yana çoğaltılarak kendi sınırlarının belirlenmesi sağlanmıştır. Villaların mimari dilini üreten L-formu ise mevcut topoğrafik ve iklimsel verilerin ürettiği parametrelerle biçimlenir. Bu durumda, villaların ürettiği yalın L form, hem birbirinden kopan kendi üst bahçelerini yaratır hem de ön cephesinde sunduğu ufuk manzarası ile bir tarafı sonsuzlukla sınırlanan bir tür avlu yaşantısı sunar. Genel planda önerilen bağ, bostan, sebze bahçesi, meyvelik, tarla, vişnelik, nilüfer havuzu, bitkisel arkadlar gibi altenatif alanlar hem bölgenin yerel faaliyetlerinin devamı niteliğinde tasarlanmakta hem de projenin kendi iç ekosistemini kurgulamaya yardımcı olmaktadır. ThermaCity Konutları’nın inşaatı bölgede devam etmekte olup, 2020 yılında tamamlanması öngörülmektedir. 
Ekran görüntüsü 2023-12-01 113332.png

Proje künye: 

 

Proje adı: ThermaCity Konutları

Yer: Demirçevre Köyü, Afyonkarahisar, Türkiye

Mimar: rggA Mimarlık, R. Güneş Gökçek

Proje Ekibi: Binnur Aslan, Mustafa Taşdemir, Derya Ateşal, Ahmet Çağlar, Ozan Burak Güzey, Osman Kuran, Simge Çetinkaya

Peyzaj Mimarı: DDS Dalokay Design Studio, Belemir Dalokay

Statik ve Altyapı Projeleri: Moment Proje, Eren Sakçak

Statik Projeler Danışmanı: Dr. Gökhan Tunç, Atılım Üniv.

Mekanik Projeler: MPM, Tibet Mumcu

Elektrik ve Zayıf Akım Projeleri: Proma, Mustafa Aksu

Arsa alanı: 107,820m2

İnşaat alanı: 185,550m2

Program: 393 daire (56 villa + 5 blok/337 daire)

Program detaylı: Blok 1 (34 daire), Blok 2 (40 daire), Blok 3 (70 daire), Blok 4 (88 daire), Blok 5 (105 daire)

Tasarım başlangıç yılı: 08.2017

Tasarım bitiş yılı: 04.2018

Statü: İnşaat halinde

İnşaat başlangıç yılı: 05.2018

Öngörülen inşaat bitiş yılı: 05.2020

Proje Galerisi

bottom of page