top of page

Vision & Mission

Vision

Our vision is to become one of the most respected and prestigious offices in the world by achieving innovative, original, and sensitive designs, reaching our targets in terms of time and cost, and making the highest level of contribution to the improvement/beautification of the built environment and our world.

Vizyon

Vizyonumuz, yenilikçi, özgün, duyarlı tasarımlara, hedeflenen süre ve maliyette ulaşarak, yapılı çevrenin ve dünyamızın iyileşmesine/güzelleşmesine en yüksek düzeyde katkı sağlamak ve dünyanın en saygın ve en nitelikli ofislerinden olmaktır.

Mision

RGG is a dedicated team committed to success, open to continuous learning and development, positive, artistically spirited, and technically competent.

We understand our customers' needs correctly and aim to achieve these needs at the most suitable time and cost within the framework of the "21 Culture Principles" that define our culture.

Misyonumuz

rggA, başarılı olmaya adanmış, sürekli öğrenmeye ve gelişmeye açık,  pozitif, sanatçı ruhlu ve teknik olarak yetkin bir ekiptir. 

 

Müşterilerinin ihtiyaçlarını doğru anlar, ve kültürümüzü belirleyen “21 Kültür ilkesi” çerçevesinde bu ihtiyaçlara en uygun süre ve maliyette ulaşmayı amaçlayarak çalışırız. 

 

Mission

We not only focus on the end result but also on the process, ensuring that the process is efficient, transparent, effective, educational, research-oriented, enjoyable, and innovative for our customers, team, and project stakeholders.

Regardless of size, our customers and everyone we work with know that they receive the most effective service when working with us, and as a result, they will achieve their intended goals at the most appropriate time and cost, and we will fulfill our promises and commitments on time.

We accompany our customers not based on the size of their business but based on the values they want to create. We enjoy working with individuals and companies who understand that profitable businesses also rely on creating high value for humanity, who are forward-thinking, want to make a difference, and seek the highest quality of service.

We aim to produce projects in different geographies and on different subjects, and by working with parallel different cultures, we aim to create a design environment that is nourished by them, research-oriented, and critical, thereby aiming to expand our influence to a global scale.

Misyon

Sadece sonuç ürüne değil, sürece de odaklanırız ve sürecin müşterilerimiz, ekibimiz, proje paydaşlarımız için verimli, şeffaf, etkin, eğitici, araştırmacı, eğlenceli ve yenilikçi olmasını sağlarız. 

 

Hangi büyüklükte olursa olsun, müşterilerimiz ve çalıştığımız herkes bizimle çalışırken en etkin hizmeti aldıklarını, sonucunda da amaçladıkları hedefe en doğru süre ve maliyette ulaşacağını, sözlerimizi ve taahhütlerimizi zamanında yerine getireceğimizi bilirler. 

 

Müşterilerimizi işlerinin büyüklüğüne göre değil, yaratmek istedikleri değerlere göre  eşlik ederiz. Karlı işlerin aynı zamanda insanlık için yüksek katma değer yaratmaktan geçtiğini anlayan, ileri görüşlü, fark yaratmak isteyen ve en yüksek kalitede hizmet almak isteyen kişi ve şirketlerle çalışmayı severiz.

 

Farklı coğrafyalarda, farklı konularda projeler üretmeyi, buna paralel farklı kültürlerle çalışarak onlardan beslenen, araştırmacı ve eleştirel bir tasarım ortamı yaratarak, etki alanımzı dünya ölçeğine taşımayı hedefleriz.

bottom of page