top of page
c_15.jpg

Gerdanlı Residence
Ankara, 2023

In the project to be carried out in the lively district of Keçiören (Ovacık) in Ankara, it combines commercial vitality with high residential living. The structure features a commercial axis consisting of shops facing the bustling boulevard. Behind this commercial axis rises a residential building merging with urban landscaping. The heights of the ground-floor shops have been doubled, making the lobby more spacious and balancing the floor levels of the shops and apartments, thereby making the roof of the shops usable.Ankara’nın hareketli ilçesi Keçiören'de(Ovacık) yapılacak olan projede , ticari canlılık ve yüksek konut yaşamını birleştirmektedir. Yapıda hareketli bulvara bakan , mağazalardan oluşan bir ticari aks yer almaktadır. Bu ticari aksın arkasında kentsel peyzajla birleşen bir konut binası yükselmektedir. Zemindeki mağaza yükseklikleri iki kat yüksekliğinde yapılarak lobi daha ferah hale getirilmiş ve bu sayede dükkan ve daire kotu dengelenerek dükkan çatısı kullanılabilir hale getirilmiştir.

c-2.jpg

In the design of the Gerdanlı Residence project, a grid axis system supporting modularity was created to enable more efficient use of the designated building area by considering building setback distances. Two different typologies were achieved by horizontally and vertically placing the module created with the grid axis. Terrace areas were created by subtracting one module from the vertically arranged modules. These terraces not only provide isolated gardens for users and private spaces where they can enjoy the city views but also enhance visibility from the Yozgat Boulevard.

Gerdanlı Residence projesinde tasarlanırken yapı yaklaşma mesafeleri göz önünde bulundurularak belirlenen yapı yerleşim alanının daha verimli kullanılabilmesi için modülerliği destekleyen gridal aks sistemi oluşturulmuştur. Gridal aks ile oluşturulan modülün  yatayda ve dikeyde yerleştirilmesiyle iki farklı tipoloji elde edilmiştir. Dikeyde oluşturulan modüllerden bir modül eksilterek teraslanmalar yapılıp , bu teraslanmalar kullanıcılar için şehirden izole bahçeler , şehir manzarasının tadını çıkarabilecekleri özel alanlar oluşturmanın yanı sıra Yozgat Bulvarı'ndan görünürlüğünü arttırmıştır.

In high-rise buildings emerging due to the increasing population density, green areas lost due to increased ground occupancy are incorporated into living spaces with gardens created on the floors in this project.


Günümüzde artan nüfus yoğunluğundan dolayı ortaya çıkan yüksek katlı yapılarda, zemin oturumunun artmasıyla kaybolan yeşil alanlar , bu projede katlarda oluşturulan bahçelerle yaşam alanlarına dahil edilmiştir.
2_14 - Foto.jpg

Proje künye

 

Mimari tasarım: R. Güneş Gökçek

Mimari ofis: rggA 

Proje ekibi: Mustafa Taşdemir, Kerem Can Karabulut , Çiçek Su Yavuz 

İş veren: Gerdanlı

Proje tarihi: 2023

Arsa alanı: 5.000m2

İnşaat alanı: 19.690,89m2

Statik projesi: Eren Sakçak 

Elektrik projesi: Emrah Güravşar

Mekanik projesi: Ebru Cengiz

Project fact

 

Architectural design: R. Güneş Gökçek

Architectural office: rggA

Project team: Mustafa Taşdemir, Kerem Can Karabulut, Çiçek Su Yavuz

Employer: Gerdanlı

Project date: 2023

Land area: 5,000m2

Construction area: 19.690,89m2

Static project: Eren Sakçak

Electrical project: Emrah Güravşar

Mechanical project: Ebru Cengiz

Project Gallery

bottom of page