top of page

Services

Ekran görüntüsü 2023-11-22 170104.png

Schematic Design Phase Services

Preperation and Preliminary Studies
Determining Building Programme
Determining Cost
Design Criteria Report
Schematic Design and Its Report

Ekran görüntüsü 2023-11-22 170203.png

Tasarım ve Ön Proje Aşaması

Hazırlık ve Ön Etüt Çalışmaları
Yapı Programının Belirlenmesi
Proje Bütçesinin Belirlenmesi
Müh. Tasarım Kriterleri
Fikir Projesi ve Raporu

Ekran görüntüsü 2023-11-22 170133.png

Design Development Phase Services

Construction Document Phase Services

Construction Projects
Specifications
Bill of Quantities

Project Phase Consultant Administration

Infrastructure Projects
Geotechnical Projects
Structural Projects
Mechanical and Electrical Projects (MEP)
Low Current
Landscape Projects
Fire Consultancy, Fire Projects and Reports
Lighting Design Consultancy
Acoustic Consultancy
Wind Test and Simulations
Marketing and Sales Consultancy
Sales Documents
Architectural Models – Advertisement Models
3D Models and Animations

Ekran görüntüsü 2023-11-22 170251.png

Uygulama Projesi Dökümanları

Uygulama Projeleri
Teknik Şartnameler
Metraj Listeleri ve Keşif

Proje Süreçleri Yönetimi

Altyapı Projeleri
Zemin Mühendisliği Projeleri
Statik Projeler
Mekanik ve Elektrik Projeleri
Zayıf Akım ve Otomasyon Projeleri
Peyzaj Mimarisi Projeleri
Yangın Danışmanlığı, Projeler ve Raporu
Aydınlatma Danışmanlığı
Akustik Danışmanlığı
Rüzgar Testleri ve Simülasyonları
Pazarlama ve Satış Danışmanlığı
Satış Dokümanları
Mimari Maket - Satış Maketleri
3d Modeller ve Animasyon

Ekran görüntüsü 2023-11-22 170406.png

Bid Or Negotiation Phase Services

Determining Bid Methodology
Bid Documents
Bid Stage Administration
Reporting Stage and Results

Ekran görüntüsü 2023-11-22 170639.png

İhale Aşaması

İhale yönteminin belirlenmesi
İhale dosyasının hazırlanması
İhale sürecinin yönetilmesi
Sürecin ve sonucun raporlanması

Ekran görüntüsü 2023-11-22 170343.png

Construction Phase Services

Construction Administration
Quality Administration
As-built Projects

Consultancy Services

Local Architect Consultancy regarding the local codes,
standards, construction technics, permits, Architect of Record Services.

 


Hotel Projects Consultancy

Ekran görüntüsü 2023-11-22 170442.png

Yapım Aşaması

Mesleki Kontrollük
Kalite Kontrol Yönetimi
Yapıldı Projelerinin Hazırlanması

Danışmanlık

Türkiye’de proje yapan yabancı gruplar için
Yerel Mevzuat, Standartlar, İnşaat Teknikleri
ve gerekli yasal izinler için danışmanlık hizmetleri
verilmektedir.


Otel Projeleri Danışmanlığı

bottom of page