top of page

Karatekin University Campus Gate, Çankırı / Turkey, 2010

00kapak_model (1)
Karatekin University Campus Gate
karatekin-giriş kapısı (4)
karatekin-giriş kapısı (5)
plan-kesit

Karatekin Üniversitesi Kampüs Kapısı, Çankırı

 

T.C. Çankırı Karatekin Üniversitesi Yerleşke Master Plan Projesi’nde alınan ilkeler doğrultusunda hazırlanan proje, Üniversitenin giriş noktasını tarifleyen, simgesel bir yapı olarak ele alınmıştır. Yerleşke içinde oluşturulan ana yaya aksı doğrultusunda yerleştirilen duvar üzerine oturtulan üst örtü ile araç ve yaya giriş-çıkışlarının kayıt altına alındığı korunaklı bir güvenlik noktası oluşturulmuştur. Ana yaya ak- sını hizalayan duvarın tasarımında farklı dününce ve özellikte bireylerin bir arada olabilme/ öğrenebilme/ araştırabilme/ yaşayabilme gereği ifade edebilecek bir tasarım kurgusu hedeflenmiştir.

Proje künye

Mimari tasarım: R.Güneş Gökçek

Mimari ofis: YPM

Proje ekibi: Işıl Yüksel, Nurçin Uçarkuş, Meryem Üstünel 

Proje tarihi: 2010

Statik projesi: Dr. Gökhan Tunç

Elektrik projesi: Dilek Akmeşe

Mekanik projesi: Gökhan Bulut

Peyzaj mimarı: Erkan Erdoğan

Karatekin University Campus Gate, Çankırı

 

The Project is designed in line with the principals decided in the Çankırı Karatekin University Campus Master Plan Project. The main approach is to create a landmark that finely describes the entrance. So, a wall parallel to the main pedestrian axis is designed not only to unite the individuals that have different way of thinking and personalities, but also to meet their need to learn, make research and live together. In addition, a superstructure is attached to this wall to form a sheltered security point in order to check and register pedestrian and vehicle entrance.

Project facts

Architectural design: R.Güneş Gökçek

Architectural office: YPM

Project team: Işıl Yüksel, Nurçin Uçarkuş, Meryem Üstünel

Project date: 2010

Structural project: Dr. Gökhan Tunç

Electrical project: Dilek Akmeşe

Mechanical project: Gökhan Bulut

Landscape architect: Erkan Erdoğan

bottom of page